Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

За нас

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), България

Регионална агенция за предприемачество и иновации (РАПИВ), създадена през 2002 г., е неправителствена утилитарна организация с нестопанска цел, осъществяваща дейността си в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.

Солунски университет „Аристотел”, Изследователски комитет, Градски и регионални иновативни научни изследвания (URENIO), Гърция

Звеното за градски и регионални научни изследвания е университетска лаборатория за насърчаване предоставянето на научни и технологични услуги. URENIO е част от катедра „Градско и регионално планиране” на Машиностроителния факултет на Солунски университет „Аристотел”.

Асоциация за МСП Констанца (PIMM Констанца)

Създадена на 26 април 2004 г., Асоциация на МСП Констанца е неправителствена, неполитическа организация с идеална цел, регионалната структура на Националния Съвет на румънските частниМСП, единствен представител на МСП на национално равнище. 

Агенцията за икономическо развитие на Севастопол, Украйна

Агенцията за икономическо развитие на Севастопол (АЕDS), създаденa през 1997 г. Градския съвет на Севастопол и държавната администрация, е общинско предприятие на Градския съвет на Севастопол, което допринася в устойчивото развитие на териториално-икономически комплекс на Севастопол и стопанските субекти.

Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.