Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Агенцията за икономическо развитие на Севастопол, Украйна

Агенцията за икономическо развитие на Севастопол (АЕDS), създаденa през 1997 г. Градския съвет на Севастопол и държавната администрация, е общинско предприятие на Градския съвет на Севастопол, което допринася в устойчивото развитие на териториално-икономически комплекс на Севастопол и стопанските субекти.

Основни дейности:

 • Разработване на програми и проекти, свързани с развитието на града, привличане на инвестиции;
 • Управление на инвестиционни проекти;
 • Принос в прилагането на иновации в стопански субекти;
 • Сътрудничество с основните организации в Украйна и в чужбина;
 • Организиране на изложения, конференции, работни срещи и семинари;
 • Консултантски услуги в сфери от икономиката, управлението и земите;
 • Извършване на търгове за земя, оценяване на материални и нематериални блага.

Досега Агенцията е организирала повече от 150 изложби, конференции и кръгли маси в Севастопол и зад граница. Акцентът е поставен върху подкрепата на малките и средни предприятия в следните сектори:

 • Екология, устойчиво развитие и туризъм;
 • Пестене на енергия и енергийната ефективност;
 • Насърчаване на местните стопански субекти към чуждите пазари;
 • Иновации в областта на науката, техниката и жилища и комуналните услуги.

Agency of Economic Development of Sevastopol is a part of a “one-stop shop” system in work with investors in Sevastopol. With this regards starting from 2011 International Sevastopol Investment Forum is organized by AEDS.

Агенцията за икономическо развитие на Севастопол е част от "Обслужване на едно гише" в работата с инвеститорите в Севастопол. В това отношение, като се започне от 2011 г. АЕDS организира Международен инвестиционен форум  в Севастопол. Идеята на форума е да се създаде годишна международна платформа за диалог между представители на правителството и бизнеса и да допринесе за подобряване на инвестиционния климат, икономическото развитие и конкурентоспособността на региона. Основната цел на форума е да се представят възможностите на региона  на Севастопол, да се покажат най-големите инвестиционни проекти и да се обсъдят условията и перспективите за чуждестранни фирми в града. Основните сектори на дискусиите са:

 • Енергетика;
 • Туризъм. Свободно време. Недвижими имоти;
 • Твърди битови отпадъци: европейски технологии в Украйна;
 • Публично-частното партньорство;
 • Транспорт, пристанищни, логистични и инфраструктурни проекти.
Last updated: 01.10.2012
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.