Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Организация за развитие на сектор МСП (ODIMM), Молдова

Организацията за за развитие на сектор МСП (ODIMM) е създадена с цел да се поддържа и подобри развитието на сектора на МСП в Република Молдова, както и да се отговари на правителствените приоритети.

На ODIMM е организация с нестопанска и нетърговска цел, със статут на обществена институция, регулирана от публичното право, създадени от правителството решение No538 на 17 май 2007 г., която работи съгласувано с Министерството на икономиката и други централни и местни публични администрации, бизнес сдружения, организации в подкрепа на бизнеса и МСП.

Визия: Република Молдова трябва да бъде благоприятно място за започване и да развиване на бизнес.

Мисия: За повишаване на конкурентоспособността на националната икономика чрез подкрепа на развитието на сектора МСП в страната.

Стратегическа цел: насърчаване на ефективното развитие на МСП, като по този начин се осигурява устойчив икономически растеж в страната.

Текущи дейности:

  • Предлагане на кредитни гаранции на МСП чрез Гаранционен кредитен фонд;
  • Изпълнение на Националната програма за привличане на парични потоци в икономиката "Pare 1 +1";
  • Изпълнение на "Националната програма за икономически възможности на младежта " (PNAET);
  • Изпълнение на Национална програма за обучение "Ефективно управление на бизнеса";
  • Изпълнение на европейски проект "Следвай своя път в бизнеса".
  • Създаване на бизнес инкубатори в Молдова;
  • Въвеждане на мрежата EEN в Молдова.
Last updated: 01.10.2012
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.