Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Иновативни Технологии Одисеус Лигурия ООД, Италия

Иновативни Технологии Одисеус Лигурия ООД е учредено през 2005 г. от група високотехнологичниМСП, членове на Индустриалната Асоциация на Генуа (Конфиндустрия).

Проекти:

  • 2007: Координация на представянето на функционални системи за демонстрация на продуктите на високотехнологични малки и средни предприятия;
  • 2009/2010: мрежова структура за подкрепа на местните високотехнологични МСП чрез малки и средни предприятия на област Лигурия, България и Румъния;
  • 2009/2011: Център за технологично сътрудничество между МСП на регионите Урал и Лигурия, Русия.

Last updated: 01.10.2012
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.