Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Асоциация за МСП Констанца (PIMM Констанца)

Структура на организацията

Създадена на 26 април 2004 г., Асоциация на МСП Констанца е неправителствена, неполитическа организация с идеална цел, регионалната структура на Националния Съвет на румънските частниМСП, единствен представител на МСП на национално равнище. 

  •  PIMM  е първата МСП структура в окръг Констанца;
  •  PIMM е първият представител на НПО за МСП в Добруджа;
  •  PIMM е първа институционална платформа в Добруджа, която генерира местни / регионални / национални / международни бизнес събития и мрежи;
  •  PIMM е първа бизнес мрежа в Добруджа, която поддържа и развива социалното предприемачество.

Мисия

Насърчаване и защита на икономически, производствени, търговски, финансови, юридически и други интереси на частните МСП.

Специализирани отдели 

Бизнес Център за МСП 

 Улеснява участието на МСП в панаири и изложения, организира B2B срещи и икономически мисии за бизнесмени и предприемачи.

  • работи на принципите на активното партньорство между Националния Съвет на частните предприемачи и доставчиците на услуги заМСП. Центърът е създаден с цел да се развива публично-частни мрежи за пълно обслужване с информация, достъпни, ефикасни и ефективни съвети и помощ за МСП.

Група за застъпничество, Констанца 

 Оказва влияние върху публичните политики, за да се създаде, развие и укрепи сектора на МСП 

  • има за цел насърчаването и защитата на икономически интереси, производство, маркетинг, финанси на частните предприятия в Констанца, в отношенията им с органи / централни и местни публични институции и в отношенията с други органи и организации в страната и чужбина.

Академия за МСП 

Предлага съвети, помощ и обучение за хора и организации

  • осигурява консултантски програми и специализирана помощ в управлението на бизнеса и в области, които са от интерес за МСП: икономическо, социално, техническо, финансово и юридическо образование. Също така инициира и организира семинари по теми, които определят нуждите на предприемачите.

Проекти

Асоциацията на МСП Констанца разполага с широка гама от проекти в своето портфолио в рамките на национални и международни програми. 

Приключили проекти:

  • Rete Class; Обучение на европейско равнище; € F. € M. - Еврофермери за Евромаркет, Ние всички сме потребители, Изграждане на капацитет за НПО - бизнес партньорства; Създаване на мрежова структура за подкрепа местни МСП в България и Румъния във високотехнологичния сектор, чрез МСП на регион Лигурия

Текущи проекти:

  • POSDRU/92/3.1./S / 49297 "Бъди мениджър на бизнеса си!" – по Секторна оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
  • POSDRU/80/2.3/S/55896 "Европейски умения за повишаване на пригодността за заетост и конкурентноспособността на фирми в строителната индустрия чрез иновативни методи на непрекъснато професионално обучение" – по Секторна оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Контакти:

Асоциация на МСП Констанца

Бул. 186 Мамая, Констанца, 900,540, Румъния

Тел. / Факс: +40-241-55-43-88

Last updated: 01.10.2012
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.