Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Контакти

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

местност Малка Чайка, кв. Аспарухово, П.К. 87, Варна 9003, България
Телефон: +359 52 383700
Факс: +359 52 383 701
Е-мейл: office@rapiv.org
 

Университет "Аристотел" в Солун - Изследователски комитет, Градски и регионални иновативни научни изследвания (URENIO)

P.O.Box 49154124 Солун, Гърция
Телефон: + (30 2310) 995 581, 489 304
Факс: + (30 2310) 995583, 472240
Е-мейл: info@urenio.org, fallas@urenio.org
 

Асоциация на МСП Констанца (PIMM)

бул. Мамая 186, Констанца, 900540, Румъния
Тел. / Факс: + (40 241) 554 388
Е-мейл: patronat@cttc.ro
 

Организация за развитие на сектор МСП (ODIMM)

ул. "Сергей Лазо" 48, офис 313, Кишинев, MD-2004, Р. Молдова
Телефон: + (373 22) 295741
Факс: + (373 22) 295 797
Е-мейл: office@odimm.md
 

Агенцията за икономическо развитие на Севастопол (АЕDS)

ул.”Воронин” 10, Севастопол, 99011, Украйна
Телефон: +38 (0692) 544952, 6925433
Е-мейл: aeds.blasnet@gmail.com
 

Иновативни Технологии Oдисеус Лигурия OOД 

2, бул.„Пучини” , Генуа, 16100, Италия
Телефон: +39106583505
Факс: +39106582474
Е-мейл: g.mosca@odisseus.org
Last updated: 01.10.2012
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.