Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Latest Events

 • 04.09.2013

  Заключителната конференция под надслов „Черноморска мрежа за регионално развитие” бе организирана от  Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна на 4-ти септември 2013 г., в зала “Варна” на хотел “Черно море”, град Варна. more

 • 28.08.2013

  На 4 септември 2013 г. (сряда) от 10.00 часа,  в хотел „Черно море”, зала „Варна”, в град Варна ще се проведе заключителната конференция „Черноморска мрежа за регионално развитие” , по европейски проект „Черноморска мрежа за регионално развитие”  (BlasNET), по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013г.”. Водещ партньор на проекта е Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ).  more

 • 29.03.2013

  Втората международна конференция под надслов „Клъстерен подход и създаване на мрежа в подкрепа на МСП от региона на Черно море” в рамките на проекта „Черноморска мрежа за регионалното развитие (BlasNET)”, се проведе на 28-29.03.2013 в гр. Севастопол, Украйна. Проектът BlasNet е по първи приоритет на Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013. more

 • 29.11.2012

  Международен семинар по проект ,,Черноморска мрежа за регионално развитие" BlasNET, се проведе на 28-29.11.2012 г. в град Кишинев, РМолдова. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) е ръководител на проекта, който се осъществява в рамките на Оперативна програма на Черноморския басейн 2007 - 2013 г.  more

 • 11.09.2012

  На 11.09.2012 бе организирана третa прес-конференция от РАПИВ в Малък арт салон на Радио "Варна". В събитието взеха участие журналисти от следните медии: в. "Народно дело", "Телеграф" и "Монитор", телевизия "Черно море", Радио "Варна", Радио "Фокус" и др. От РАПИВ участваха д-р Димитър Радев, ръководител на проекта, инж.. Лилия Калоянова, главен експерт по проекта и Георги Димчев, администратор на проекта. Д-р Димитър Радев представи накратко BlasNet проекта, а инж. Лилия Калоянова направи презентация и запозна журналистите с организирането и провеждането на1-вата международна среща в Констанца, Румъния, условията за бизнес и развитие на трите приоритетни сектора (ИКТ, туризма и морската индустрия) в Югоизточен регион на Румъния, както и някои резултати от проучването на нуждите на МСП от спомагателни услуги, което е направено чрез анкета и интервюта. more

Събития

Заключителна конференция по проект BlasNET, Варна, България

04.09.2013

Заключителната конференция под надслов „Черноморска мрежа за регионално развитие” бе организирана от  Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна на 4-ти септември 2013 г., в зала “Варна” на хотел “Черно море”, град Варна.

Събитието започна с кратка приветствена реч от Д-р Димитър Радев, ръководител на проекта BlasNet, който даде думата за официално откриване на конференцията на г-н Димитър Чутурков от Областната управа. 

Конференцията бе организирана в 3 сесии. Първата сесия бе посветена на РЕЗУЛТАТИТЕ от проекта BlasNet и на други черноморски мрежи. Тя бе водена от г-н Людмил Икономов, който  осигури плавно редуване на лекторите и координира взаимодействието с публиката. Първата сесия включваше следните презентации: 

- Д-р Димитър Радев, ръководител на проекта BlasNet  - Резултатите от проекта BlasNet;

- Г-н Никос Захарис, Солунски Университет Аристотел – Съвместен анализ на актуалната ситуация в сектора на МСП и подкрепящите организации от региона на Черноморския басейн. Мерки и препоръки за бизнес коопериране между регионите – партньори; 

- Д-р Бистра Василева, Икономически университет – Варна - Мрежата BlasNet. 

- Г-н Радул Ковачев, Международен Черноморски Клуб – Мрежата на черноморските пристанищни градове.

По време на първата сесия партньорите по проекта подписаха СПОРАЗУМЕНИЕ за устойчиво развитие на Черноморската мрежа BlasNet. 

Втората сесия, водена от г-жа Мария Златева, бе посветена на ЧЕРНОМОРСКИТЕ РЕГИОНИ – ПАРТНЬОРИ и включваше презентациите:

- инж. Лилия Калоянова, РАПИВ  – Североизточен район на България. Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна; 

- г-н Франко Розели Лоренцини, регион Лигурия, Италия; Добри практики в подкрепата на МСП;

- г-н Янис Фалас, URENIO – Централна Македония, Гърция. Солунски Университет Аристотел, Изследователски комитет, Градски и регионални Иновативни Научни Изследвания (URENIO); 

- г-н Юлиян Гропосила, г-жа Алис Балка, PIMM Констанца – Югоизточен регион на планиране, Румъния. Асоциация на МСП на Констанца (PIMM Constanta); 

- г-жа Юлия Ябанджи, г-жа Юлия Фъркулица, ODIMM – Република Молдова, Организация за Развитие на Сектор МСП (ODIMM) към Министерство на икономиката и търговията на Република Молдова;

- г-н Володимир Куликов, г-жа Анастасия Корчева, AEDS – Севастопол, Украйна. Агенция за Икономическо Развитие на Севастопол (AEDS). 

Третата сесия, под надслов ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА BLASNET, бе организирана като кръгла маса, по време на която бяха представени следните български добри практики за подкрепа на МСП: 

- г-н Герман Германов  – Търговско – промишлена палата – Добрич (CCI-Dobrich); 

- г-ца Ралица Гаврилова, г-н Георги Шипковенски – Варненска туристическа камара (VCT); 

- г-жа Антоанета Кирова - Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (BDCA).

Кръглата маса продължи с дискусия за бъдещите възможности за трансрегионално сътрудничество чрез Черноморската мрежа за регионално развитие BlasNet и B2B срещи.

Приветствена реч на д-р Димитър Радев, ръководител на проекта BlasNet. 
Официално откриване на Заключителната конференция на проект Blasnet
от зам. областния управител на Област Варна – г-н Димитър Чутурков.
Участници в Заключителната конференция.
Д-р Димитър Радев представя резултатите по проект BlasNET.
Партньорите по проекта подписват Споразумение за устойчиво развитие
на мрежата BlasNET.
Презентацията на г-н Никос Захарис, Солунски университет Аристотел.
Д-р Бистра Василева, Икономически университет – Варна, представя
мрежата BlasNet.
Г-н Радул Ковачев, представя мрежата на черноморските пристанищни
градове.
Презентацията на инж. Лилия Калоянова, РАПИВ – СИР на България.
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна.
Г-н Франко Розели Лоренцини, предтавя регион Лигурия, Италия и  
добри практики в подкрепата на МСП в региона.
Г-н Янис Фалас, URENIO представя регион Централна Македония, Гърция.
Солунски Университет Аристотел, Изследователски комитет, Градски и
регионални иновативни научни изследвания (URENIO).
Г-жа Алис Балка, PIMM Констанца представя Югоизточен регион на
планиране,Румъния. Асоциация на МСП на Констанца (PIMM Constanta).
Презентацията на г-жа Юлия Фъркулица, ODIMM за Република Молдова
и Организация за Развитие на Сектор МСП (ODIMM) към Министерство
на икономиката и търговията на Република Молдова.
Г-жа Анастасия Корчева, AEDS представя Севастопол, Украйна и
дейността на Агенцията за Икономическо Развитие на Севастопол (AEDS).
Презентацията на г-н Герман Германов за дейността на Търговско-
промишлена палата – Добрич. 
Г-ца Ралица Гаврилова представя дейността на Варненска туристическа
камара. 
Г-жа Антоанета Кирова представя добрата практика - Асоциацията за
изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (BDCA).
Партньорите по проект BlasNet – добро настроение след добре
свършена работа. 
Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.