Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Latest Events

 • 04.09.2013

  Заключителната конференция под надслов „Черноморска мрежа за регионално развитие” бе организирана от  Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна на 4-ти септември 2013 г., в зала “Варна” на хотел “Черно море”, град Варна. more

 • 28.08.2013

  На 4 септември 2013 г. (сряда) от 10.00 часа,  в хотел „Черно море”, зала „Варна”, в град Варна ще се проведе заключителната конференция „Черноморска мрежа за регионално развитие” , по европейски проект „Черноморска мрежа за регионално развитие”  (BlasNET), по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013г.”. Водещ партньор на проекта е Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ).  more

 • 29.03.2013

  Втората международна конференция под надслов „Клъстерен подход и създаване на мрежа в подкрепа на МСП от региона на Черно море” в рамките на проекта „Черноморска мрежа за регионалното развитие (BlasNET)”, се проведе на 28-29.03.2013 в гр. Севастопол, Украйна. Проектът BlasNet е по първи приоритет на Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013. more

 • 29.11.2012

  Международен семинар по проект ,,Черноморска мрежа за регионално развитие" BlasNET, се проведе на 28-29.11.2012 г. в град Кишинев, РМолдова. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) е ръководител на проекта, който се осъществява в рамките на Оперативна програма на Черноморския басейн 2007 - 2013 г.  more

 • 11.09.2012

  На 11.09.2012 бе организирана третa прес-конференция от РАПИВ в Малък арт салон на Радио "Варна". В събитието взеха участие журналисти от следните медии: в. "Народно дело", "Телеграф" и "Монитор", телевизия "Черно море", Радио "Варна", Радио "Фокус" и др. От РАПИВ участваха д-р Димитър Радев, ръководител на проекта, инж.. Лилия Калоянова, главен експерт по проекта и Георги Димчев, администратор на проекта. Д-р Димитър Радев представи накратко BlasNet проекта, а инж. Лилия Калоянова направи презентация и запозна журналистите с организирането и провеждането на1-вата международна среща в Констанца, Румъния, условията за бизнес и развитие на трите приоритетни сектора (ИКТ, туризма и морската индустрия) в Югоизточен регион на Румъния, както и някои резултати от проучването на нуждите на МСП от спомагателни услуги, което е направено чрез анкета и интервюта. more

Международен семинар по проект ,,Черноморска мрежа за регионално развитие" BlasNET

29.11.2012

Международен семинар по проект ,,Черноморска мрежа за регионално развитие" BlasNET, се проведе на 28-29.11.2012 г. в град Кишинев, РМолдова. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) е ръководител на проекта, който се осъществява в рамките на Оперативна програма на Черноморския басейн 2007 - 2013 г. 

Семинарът под надслов „Добри практики в подкрепата на МСП в Черноморския регион” се откри от г-жа Лилия Палий, . Присъстваха представители на бизнеса, браншовите организа -ции, неправителствения сектор, академичните среди, политически фигури и водещи експерти.

Проектът BlasNet и организациите – партньори, бяха представени от доц. Димитър Радев, ръководител на проекта и ръководителите на партньорските организации.Представените добри практики бяха от двата приоритетни сектора – ИКТ и Туризъм. Голям интерес предизвика добрата практика на домакините в областта на винения туризъм – избата Милещи Мич, чиято златна колекция е вписана в книгата на Гинес. От българска страна като добра практика бе преставена дейността на Варненска туристическа камара.

Като основни изводи от семинара се откроиха:

- В съвременния свят от голямо значение за развитие на икономиката са: социалният капитал, подходът «отдолу-нагоре» и преминаването от пирамиди към мрежи, където балансът между «сътрудничество» и «конкурентност» е естествен. 

 - Тайната за успех на организациите, подкрепящи развитието на МСП е в програмите за обучение на предприемачите.

Откриване на семинара от г-жа Лилия Палий, МИ на РМолдова

Представяне на проекта BlasNET от доц. Димитър Радев, РАПИ

Г-н Куликов представя дейността на АИРС

Г-жа Чербушка, ODIMM, Молдова представя резултатите от регионалния анализ на нуждите на МСП

Презентация на г-жа Светлана Лазар, ANTREC, Молдова

Представяне на дейността на ВТК от  инж. Лилия Калоянова, РАПИВ

Г-н Анхел представя добрата практика Crucial Systems & Services, Румъния

Презентацията на г-н Янис Фалас, URENIO

Златната колекция на избата Милещи Мич

Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.