Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Latest Events

 • 04.09.2013

  Заключителната конференция под надслов „Черноморска мрежа за регионално развитие” бе организирана от  Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна на 4-ти септември 2013 г., в зала “Варна” на хотел “Черно море”, град Варна. more

 • 28.08.2013

  На 4 септември 2013 г. (сряда) от 10.00 часа,  в хотел „Черно море”, зала „Варна”, в град Варна ще се проведе заключителната конференция „Черноморска мрежа за регионално развитие” , по европейски проект „Черноморска мрежа за регионално развитие”  (BlasNET), по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013г.”. Водещ партньор на проекта е Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ).  more

 • 29.03.2013

  Втората международна конференция под надслов „Клъстерен подход и създаване на мрежа в подкрепа на МСП от региона на Черно море” в рамките на проекта „Черноморска мрежа за регионалното развитие (BlasNET)”, се проведе на 28-29.03.2013 в гр. Севастопол, Украйна. Проектът BlasNet е по първи приоритет на Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013. more

 • 29.11.2012

  Международен семинар по проект ,,Черноморска мрежа за регионално развитие" BlasNET, се проведе на 28-29.11.2012 г. в град Кишинев, РМолдова. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) е ръководител на проекта, който се осъществява в рамките на Оперативна програма на Черноморския басейн 2007 - 2013 г.  more

 • 11.09.2012

  На 11.09.2012 бе организирана третa прес-конференция от РАПИВ в Малък арт салон на Радио "Варна". В събитието взеха участие журналисти от следните медии: в. "Народно дело", "Телеграф" и "Монитор", телевизия "Черно море", Радио "Варна", Радио "Фокус" и др. От РАПИВ участваха д-р Димитър Радев, ръководител на проекта, инж.. Лилия Калоянова, главен експерт по проекта и Георги Димчев, администратор на проекта. Д-р Димитър Радев представи накратко BlasNet проекта, а инж. Лилия Калоянова направи презентация и запозна журналистите с организирането и провеждането на1-вата международна среща в Констанца, Румъния, условията за бизнес и развитие на трите приоритетни сектора (ИКТ, туризма и морската индустрия) в Югоизточен регион на Румъния, както и някои резултати от проучването на нуждите на МСП от спомагателни услуги, което е направено чрез анкета и интервюта. more

2-ра Международна конференция по проект BlaNET

29.03.2013

Втората международна конференция под надслов „Клъстерен подход и създаване на мрежа в подкрепа на МСП от региона на Черно море” в рамките на проекта „Черноморска мрежа за регионалното развитие (BlasNET)”, се проведе на 28-29.03.2013 в гр. Севастопол, Украйна. Проектът BlasNet е по първи приоритет на Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013.

Преди официалното откриване, д-р Димитър Радев, ръководител на проекта, г-н Дмитрий Ковалчук, директор на Агенцията за икономическо развитие на Севастопол (АИРС) и г-н Владимир Куликов, АИРС дадоха интервюта пред медиите.

Конференцията, в която  участваха от представители на бизнеса, професионални организации, неправителствени организации, учени, политици и водещи експерти, бе открита от г-нПоярков Вадим, Общински съвет на Севастопол. Присъстваха представители на всички организации - партньори.

Проектът BlasNet и организациите - партньори бяха представени от д-р Димитър Радев, ръководител на проекта и от ръководителите на партньорските организации . Г-н Дмитрий Ковалчук, директор на Агенцията за икономическо развитие на Севастопол (АИРС) представи дейността ѝ. След това, според дневния ред, беше представена Търговско-промишлената палата на Севастопол от г-жа Людмила Вишня. Целите и резултатите на  Програмата за развитие на социалното и младежко предприемачество бяха представени от г-н Валерий Васюнин, координатор на програмата. Основните фундаментални проблеми и решения за развитие на туризма в Севастопол бяха представени от г-н КонстантинГринюк, главен редактор на вестник "Herald Travel" и директор на маркетинговата агенция "Грифон".

Следобедната сесия на семинара продължи с презентации на партньорите на 22 добри практики, избрани да бъдат основатели на Черноморската мрежа в подкрепа на МСП. Украинските организации – членове на мрежата бяха представени, както следва:

• Клъстер "Продукти на морето", г-жа Оксана Вялова, изпълнителен директор на клъстера;

• Общинското предприятие "Туристическо-информационен център", г-жа Светлана Зубрева, директор

•Клъстер  "Бизнес туризъм", г-жа Людмила Панова, експерт Татяна Демина, координатор

От българска страна инж. Лилия Калоянова представи избрани български организации, които ще бъдат основатели на BlasNet: Варненска туристическа камара (VCT), Търговско-промишлена палата (CCI) - Добрич, Българска морска камара (БМК), Бургаска регионална туристическа асоциация ( БРТА) и Асоциация за научни изследвания и развитие на Черно море и Дунав (BDCA).

Презентациите на партньорите по проекта от URENIO, Гърция, бяха:

• Асоциация на ИКТ компаниите от Северна Гърция (SEPVE), г-н Николас Гаунтарас;

• Солунска Търговско- индустриална  камара (TCCI), г-н Янис Фалас;

• Thermi SA Бизнес инкубатор, г-н Георги Мартинидис;

• Изследователски център за Югоизточна Европа (SEERC), г-н Янис Фалас.

Г-жа Алис Балка, PIMM Констанца, Румъния представи Асоциация за развитие на Черноморското крайбрежие и делтата на река Дунав ALDD, Crusial Systems & Services Констанца и Морски клъстер.

Вsички участници се включиха в оживена дискусия, модерирана от г-н Куликов Володимир (АИРС) и изразиха своето мнение.

Основни заключения от  Конференцията са:

- Напредъкът в иновативните подходи в трите приоритетни сектора - ИКТ, туризъм и морска индустрия в Севастопол е благодарение на USAID фондове и Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ), но са необходими предприсъединителните фондове за устойчивото развитие на региона .

-  b2b връзките създаденини между регионите-партньори по проекта BlasNet и бъдещата Черноморската мрежа ще бъдат една добра база за развитие в Черноморския регион.

Д-р Димитър Радев, РАПИВ, ръководител на проекта BlasNet по време на интервю за медиите в Севастопол

Г-н Дмитрий Ковалчук, директор на АИРС по време на интервюто

Официалното откриване на Международнaта конференция на г-н Поярков Вадим, Общински съвет на Севастопол 

Участници в Конференцията

Д-р Радев представя СОП "Черноморски басейн 2007-2013 г." и проекта BlasNet

Украинските и гръцки участниците в конференцията

Г-н Янис Фалас представя дейността на URENIO

Г-н Юлиан Гропосила представя дейността на PIMM Констанца

Г-н Дмитрий Ковалчук, представя основните цели и дейности на АИРС

Търговско-промишлената палата в Севастопол, представена от г-жа Людмила Вишня

Г-н Валерий Васюнин, координатор на Програмата за развитие на социалното и младежко предприемачество

Г-н Константин Гринюк, главен редактор на вестник "Herald Travel"

Клъстер "Продуктите на морето", представен от г-жа Оксана Вялова

Г-жа Татяна Куртева  презентира - Общинското предприятие "Туристическо-информационен център" 

Г-жа Татяна Демина - Клъстер "Бизнес  туризъм"

инж. Лилия Калоянова, РАПИВ, представя българските членове на Черноморската мрежа

Thermi SA Бизнес инкубатор, представен от г-н Георги Мартинидис, URENIO

Сдружение на фирми в областта на ИКТ на Северна Гърция (SEPVE), представено от г-н Гаунтарас

 Г-жа Алис Балка, PIMM Констанца, Румъния, представя румънските членове на мрежата

Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.