Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Latest Events

 • 29.08.2012

  На 29 - 30 август 2012 г. в Констанца, Румъния, се проведе 1-ва Международна среща "Общи граници, общи решения за предприемачеството", посветена на перспективите за икономическо сътрудничество в региона на Черно море. Нейната основна цел е да се въведе международната публика и партньорите, в сегашната икономическа ситуация на региона и възможностите за сътрудничество, което ще допринесе за общото благосъстояние, стабилност и сигурност в Европа. Беше представена ситуацията в Югоизточен регион на Румъния в трите приоритетни тематични области на проекта: туризъм, ИКТ и морската индустрия, както и възможностите за партньорство в тези сектори с други региони  от басейна на Черно море. Друга цел на тази международна среща е, информацията от ключовите участници в тези приоритетни области, да залегне в основата на анализ на нуждите на малките и средни предприятия (МСП) от поддържащи услуги. Този анализ ще послужи като основа за следващата голяма стъпка в проекта - създаването на бъдещата Черноморската мрежа от организации, подкрепящи развитието на сектора МСП в Черноморските региони от различни страни. more

 • 03.05.2012

  Тези срещи се организират с цел да се улесни изготвянето на анализите по проекта и обменът на информация между партньорите. Ще участват експертите от работните групи, но видео-конференцията ще бъде отворена и за други посетители, за регионалните заинтересовани страни, които могат да допринесат за изготвяне на анализите. more

 • 31.01.2012

  На 31.01.2012 от РАПИВ бе организирана втора BlasNet прес-конференция в сградата на радио "Варна". В прес-конференцията взеха участие журналисти от следните медии: в. "Народно дело", електронни вестници rodina.bg, телевизия "Черно море", Радио "Варна", Радио "Фокус", Радио-телевизионен център "Варна" и др. От РАПИВ участваха д-р Димитър Радев, ръководител на проекта, Ивелина Несторова, главен експерт по проекта и Георги Димчев, администратор на проекта. Г-жа Ивелина Несторова направи презентация и запозна журналистите организацията и провеждането на Стартиращата конференция в Гърция, условията за бизнес в страните от региона на Черно море, както и развитието на трите приоритетни сектора (ИКТ, туризма и морската индустрия ) в Гърция, възможността за сътрудничество с партньори в региона на Черно море. more

 • 11.01.2012

  Стартиращата конференция под надслов "Към Черноморската мрежа за регионално развитие" бе организирана в Солун, на 11 януари 2012 г., в залата на Cити хотел от URENIO, изследователско звено на Университета Аристотел в Солун. Броят на участниците, съгласно списъка за присъстващите е 72. more

 • 22.12.2011

  На 22 Декември 2011 от РАПИВ бе организирана първата прес-конференция по проект BlasNet. Взеха участие журналисти от следните медии: "Твоят ден"; "Днес +", "Черно море", "Радио Варна", "Народно дело", Vlastta.com и др. Прес-конференцията се проведе в сградата на Радио Варна. От РАПИВ участваха д-р Димитър Радев, ръководител на проекта, Ивелина Несторова, главен експерт по проекта и Георги Димчев. Те представиха на публиката, основните цели и дейности на проекта , както и партньорските организации. more

Събития

Заключителна конференция „Черноморска мрежа за регионално развитие”

28.08.2013

На 4 септември 2013 г. (сряда) от 10.00 часа,  в хотел „Черно море”, зала „Варна”, в град Варна ще се проведе заключителната конференция „Черноморска мрежа за регионално развитие” , по европейски проект „Черноморска мрежа за регионално развитие”  (BlasNET), по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013г.”. Водещ партньор на проекта е Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ). 

Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.