Черноморска мрежа за
регионално развитие
BlasNet

Публикации

04.09.2013 Dissemination Material

д-р Димитър Радев, РАПИВ, Резултатите от проект BlasNET

04.09.2013 Dissemination Material

Никос Захарис, Университет Аристотел, Съвместен анализ на актуалната ситуация в сектора на МСП и подкрепящите организации от региона на Черноморския басейн

04.09.2013 Dissemination Material

д-р Бистра Василева, Икономически университет Варна - Мрежата BlasNET

04.09.2013 Dissemination Material

г-н Радул Ковачев, Международен Черноморски клуб - Мрежата на черноморските пристанищни градове

04.09.2013 Dissemination Material

инж. Лилия Калоянова, РАПИВ - Североизточен регион, България. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)

04.09.2013 Dissemination Material

г-н Франческо Розели Лоренцини, регион Лигурия, Италия; Добри практики в подкрепата на МСП

04.09.2013 Dissemination Material

г-н Янис Фалас, URENIO - Централна Македония, Гърция. Солунски университет Аристотел, Изследователски комитет, Градски и регионални иновативни научни изследвания (URENIO)

04.09.2013 Dissemination Material

PIMM Констанца - Югоизточен регион на планиране, Румъния. Асоциация на МСП на Констанца (PIMM Constanta)

04.09.2013 Dissemination Material

ODIMM - Република Молдова, Организация за развитие на сектор МСП (ODIMM) към Министерство на икономиката и търговията на Република Молдова

04.09.2013 Dissemination Material

AEDS Севастопол, Украйна. Агенция за икономическо развитие на Севастопол (AEDS)

04.09.2013 Dissemination Material

Варненска туристическа камара "Подкрепа на туристическия бизнес"

04.09.2013 Dissemination Material

Търговско индустриална камара - Добрич

01.10.2012 Press Release

Стартира проект BlasNET, в рамките на Съвместната Оперативна Програма на ЕК „Черноморски басейн 2007 – 2013”

11.09.2012 Press Release

PUBLICATIONS after 3rd pressconference

31.01.2012 Press Release

PUBLICATIONS AFTER 2ND press conference

22.12.2011 Press Release

PUBLICATIONS after 1st press conference

Програмата за Черноморския басейн се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ.
Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.